Wybierz miasto ZAMKNIJ


Wybierz kategorię ZAMKNIJ


Wybierz miasto
Wybierz kategorie
Newsletter

Polityka prywatności

Szanując prawa do prywatności Użytkowników serwisu sweetbill.pl w zgodzie przepisami prawa - opracowaliśmy politykę ochrony prywatności użytkowników.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest właściciel Daniel Maciejczuki prowadzący działalność gospodarczą  wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą: sweetbill.pl Daniel Maciejczuk, ul. Herberta 3, 66 - 400 Gorzów Wlkp., NIP 599 2123948.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3. Zbiór danych Użytkowników o nazwie: „BAZA SWEETBILL" został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnodostępnego rejestru zbiorów danych osobowych. Informacje o zbiorze danych są dostępne na stroniewww.egiodo.giodo.gov.pl .

4. Przy rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: nazwiska i imiona, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail.  Wyrażenie zgody przez Użytkownika stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy, prowadzenia marketingu produktów (informowanie Użytkowników i potencjalnych Użytkowników o nowych promocjach, produktach i usługach).

5. Administrator danych osobowych wykorzystuje dane osobowe Użytkowników do zawarcia umowy, prowadzenia marketingu własnych produktów (informowanie klientów i potencjalnych klientów o nowych promocjach, produktach i usługach). Użytkownik, który nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych nie będzie ich otrzymywał.

6. Administrator danych osobowych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny. Odwołanie zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta w Serwisie a także w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail za pomocą formularza kontaktowego  Po odwołaniu zgody dane osobowe Użytkownika nie będą już używane do wskazanych celów.

8. Zmianę danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez edycję i zapisanie danych w zakładce Konto.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora na podstawie zawartej umowy.

10. Na Stronach Serwisu, używane są pliki cookie, by korzystanie z niektórych funkcji Serwisu było możliwe (np. logowanie). Plik cookie to plik tekstowy, który przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze. Podczas odwiedzania Serwisu przeglądarka wysyła ten plik i w ten sposób może być rozpoznana. Dzięki plikom cookie istnieje możliwość prezentowania treści bardziej dopasowanych do preferencji Użytkownika. W plikach cookie jest przechowywana informacja o sesji w Serwisie i na tej podstawie można stwierdzić czy Użytkownik jest zalogowany. Część plików cookie usuwana jest z komputera po zamknięciu przeglądarki, część pozostaje na dłuższy czas i służy celom statystycznym. W plikach cookie nie są przechowywane dane osobowe jak również ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

11. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.